June 06, 2017 | RO | EN

 

Incepand din luna august 2013, site-ul ijc.md nu se mai actualizeaza. Toate informatiile despre activitatile curente ale Centrului pentru Jurnalism Independent le puteti gasi pe noul portal media Media-azi.md. Va multumim.

 

Prima pagina
Despre CJI
Calendar
Instruire
Departamentul Juridic
Cercetare si publicatii
Revista Mass Media
Centrul de Resurse
Contacte
Productie 

Prima pagina
Studiu IREX: Mai multa libertate de exprimare pe fondul unei mass-media tot mai concentrate PDF Print E-mail

23.05.2013 / Pe parcursul anului 2012, mass-media din Moldova a înregistrat o uşoară creştere la capitolul libertăţii de exprimare şi al instituţiilor de suport, dar niciun progres vizibil în managementul presei ca afacere. Mai mult ca atât, transparenţa proprietăţii mass-media a degradat mult faţă de anul precedent.

Datele sunt oferite de studiul „Indicele viabilităţii mass-media” (Media Sustainability Index, MSI), ediţia 2013, editat de organizaţia internaţională non-profit IREX, în cooperare cu Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Datorită aplicării Legii privind libertatea de exprimare, adoptate în 2010, situaţia s-a îmbunătăţit pentru presă şi jurnalişti, comparativ cu ceilalţi ani. Totuşi, se pare că încă nu toţi judecătorii cunosc prevederile acestei legi, iar multe autorităţi publice locale aleg să ignore sau să interpreteze distorsionat prevederile legii.

Profesionalismul jurnalistic a fost apreciat de autorii studiului ca fiind în uşoară creştere, într-o anumită măsură şi datorită închiderii postului pro-comunist NIT TV. Au rămas neschimbate însă defectele tradiţionale ale presei moldoveneşti: goana după senzaţionalism în cazul presei audiovizuale şi online, plagiatul şi nerespectarea eticii jurnalistice în presa de toate genurile. Autocenzura încă mai face parte din politica editorială a multor instituţii de presă, fapt ce a fost pus de experţi pe seama legăturilor cu politicul, factor care stă şi la baza proprietăţii netransparente în mass-media. De altfel, transparenţa proprietăţii mass-media a fost evaluată cu cele mai mici calificative din întreg studiul, iar unul din experţii participanţi i-a oferit acestui indicator 0 puncte.

În ce priveşte audiovizualul public, studiul notează că reformele promise în 2010 nu au fost duse la bun sfârşit, iar faptul că Parlamentul încă nu a adoptat un nou Cod al Audiovizualului a redus din potenţialul progres al Moldovei în domeniul promovării unei independenţe reale a mass-media publice.

Dezvoltarea continuă a pieţei audiovizualului a dus, pe de o parte, la liberalizarea acesteia şi la o ofertă mai diversă pentru spectatori, iar pe de altă parte, a crescut actualitatea problemei managementului viabil al presei ca afacere. În acest sens, autorii studiului au evidenţiat lipsa de viabilitate a instituţiilor de presă mici, care nu au un acces suficient la piaţa de publicitate şi, din acest motiv, nu pot face faţă concurenţei cu marii jucători cu acoperire naţională. În acelaşi timp, foarte puţine ziare şi posturi de radio şi TV urmăresc studiile de audienţă, neexistând aproape nicio instituţie care să-şi bazeze politica editorială şi cea de vânzări pe cerinţele spectatorului sau cititorului.

Cu un scor de 2,42 puncte din 4 posibile şi o creştere de 0,16 puncte faţă de anul precedent, Moldova se clasează în grupul ţărilor cu presă aproape viabilă, alături de state precum Croaţia (2,44), Bosnia şi Herţegovina (2,03), Bulgaria (2,09), România (2,15), Kosovo (2,46) şi Muntenegru (2,23). Comparativ cu alte ţări din spaţiul post-sovietic (cum ar fi Rusia, Ucraina, Azerbaijan sau Belarus), dar şi din Europa Centrală (Serbia, Macedonia) starea presei din Moldova este mai satisfăcătoare şi mai aproape de statutul de presă viabilă. Autorii studiului precizează că niciuna din cele 21 de ţări din Europa şi Eurasia studiate în această ediţie nu a atins nivelul de viabilitate (măsurat cu scorul de 3-4), cele mai mari cote aparţinând Croaţiei şi Kosovo, iar cele mai mici – Turkmenistanului (0,44) şi Uzbekistanului (0,69).

Studiul privind Indicele viabilităţii mass-media (Media Sustainability Index) este realizat anul de către IREX, începând cu anul 2001. Cercetarea apreciază şi analizează situaţia mass-media din 21 de ţări din Europa şi Eurasia.

  Bookmark and Share

< Prev   Next >

 

 

| Copyright 2007 | Centrul pentru Jurnalism Independent