CJI angajeaza content manager
2.07.2013 / Centrul pentru Jurnalism Independent, organizaţie neguvernamentală ce activează în domeniul libertăţii de exprimare şi al accesului la informaţie, angajează content manager.

Responsabilităţile funcţiei:

  • Responsabil(ă) de gestionarea şi editarea portalului electronic al organizaţiei (în română, rusă şi engleză) şi de redactarea şi plasarea pe site a materialelor, sondajelor, rapoartelor, studiilor, anunţurilor, petiţiilor, etc;
  • Responsabil(ă) de coordonarea revistei „Mass-media în Moldova” în limbile română, rusă, engleză (identificarea şi redactarea articolelor şi informaţiilor din diverse surse individuale şi instituţionale; negocierea termenilor şi rezultatelor colaborării; verificarea traducerilor; responsabil(ă) de contractele cu autorii externi, colectarea de date pentru diagrame, structurarea materialelor revistei, scrierea sumarului şi a textului de pe copertă, coordonarea machetei revistei.)
  • Colaborează cu ceilalţi angajaţi ai CJI la punerea în practică a altor proiecte.

Cerinţe pentru candidaţi:

  • Studii superioare
  • Abilităţi excelente de scriere şi redactare a materialelor
  • Experienţă în coordonarea activităţilor editoriale, inclusiv online
  • Cunoaşterea bună a limbilor română, engleză și rusă
  • Cunoaşterea calculatorului şi a programelor de bază

Data limită pentru depunerea dosarelor este vineri, 12 iulie 2013, ora 17:00.

Persoanele interesate sunt rugate să depună un CV şi o scrisoare de intenţie la următoarea adresă poştală: str. Şciusev 53, Chişinău, 2012 MD sau la adresa de e-mail: monitorizareATijcDOTmd

Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu.

Informaţii suplimentare puteţi afla la numărul de telefon: (+373) 22 213652, persoană de contact: Cristina Mogîldea, coordonatoare de program, CJI.

  Bookmark and Share